Salg af avlsdyr

Vi sælger både væddere og gimmere. Er du interesseret i at købe dyr fra vores besætningen vil vi foreslå, at du kontakter os og kommer forbi til en snak om hvad vi går og laver.

Avlsarbejdet på Engholm

Vi deltager aktivt i fremme af dorset-racen på landsplan. Vi følger dorset-racens Dansk Dorset avlsmål. Vi har ad flere omgang importeret avlsvæddere fra avlsbesætning i Holland og England. 

Registreringer og produktionsmålinger

Besætningen er med i Fåreregistrering. Vi registrerer løbninger, alt omkring læmningsforløb, samt vejninger ved fødsel, 2 mdr. 4 mdr. og afgangsvægte. Disse produktionsdata danner baggrund for beregninger af avl-indeks. 

Kriterier for valg af avlsdyr i besætningen

Dyrene skal være tvillingefødte. De skal have læmmeholdets højeste daglige tilvækster. For de hold, der muskelscannes vælges de bedst scannede dyr. Disse er som regel de samme som de dyr med den højeste daglige tilvækst. Der vurderes på eksteriør, hvor bentøj samt dybde på kroppen er centrale punkter. 

S-indeks og afstamning indgår også som kriterier for udvælgelse af avlsdyr. Desværre er forudsætningerne for at lave de statistik baserede estimater for dyrenes avlsværdi ikke opfyldt, hvorfor S-indekserne bestemt ikke kan stå alene.

Valg af avlsdyr er således en samlet vurdering af dyrenes afstamning samt deres egen præstation ved 4 - 5 måneders alderen.

Besætningens sundhedsstatus

Besætningen er med i det danske Maedi-visna/CAE-sundhedsprogram. Dokumentation for Maedi-kontrol. Vores besætning har M3-status. Dokumentation for M3-status.

Vi har også testet for ondartet klovsyge. Vi har testet i senest i 2017 med negativt resultat. Kopi af den seneste test kan findes her .