Fodring

Stort grovfoderoptag

Intensiv lammeproduktion anklages ofte at være for dyr, fordi lammene skal have meget kraftfoder. Vores svar på det er, at avle efter dyr, der evner at optage store mængder grovfoder, der selvsagt skal være af en høj kvalitet. I vinterperioden fodrer vi primært med ladetørret hø, med andel på ca. 1 FE pr. dyr om dagen.
 
Alle dyr på Engholm kommer på græs om sommeren, hvor de er ude hele døgnet fra ca. 1. maj til midt i oktober. Fårene læmmer også ude om sommeren. Om sommeren foregår læmningerne på arealerne rundt om gården, så vi nemt kan holde opsyn.

Dorset får på frøgræs

De sidste par år har fårene afgræsset frøgræsarealer. Fårenes afgræsning erstatter den afpudsning som frøavleren ellers skal foretage maskinelt om efteråret. Udover at der spares dieselolie, så er fårene meget bedre til at foretage afpudsningen end en slåmaskine.

For os betyder afgræsning af frøgræsmarker, at vi kan forlænge græsningsæsonen med op til 2 måneder. Derudover er det rigtigt fint at få fårene op på nogle høje arealer i den våde efterårstid og de nyanlagte frøgræsmarker er også fri for parasitter. 

Får afgræsser naboens frøgræsmark