Læmning hver 8. måned

I vores produktion udnytter vi dorset-fårets evne til at komme i brunst året rundt. Vi har delt fårene op i to læmmehold, der kører forskudt. Det vil sige, at vi har læmninger hver 4 måned, med ca. 35 får i hvert hold.

Når et hold får skal gøres klar til at blive bedækket af vædderen, går fårene i en stor boks med vædderen lige ved siden af. Så kan dyrene dufte hinanden og fårene kommer i brunst. Efter ca. 2 uger lukkes vædderen ind til fårene.

Fåret er drægtigt i 5 måneder. Fårene læmmer i flokken og når lammene er født flyttes får og lam over i en læmmeboks. På den måde kan vi holde øje med om det enkelte lam får råmælk og trives godt de første dage. Lammet får øremærker i efter ca. 1 døgn, og efter 3-4 dage kommer får og lam tilbage i den store flok.