Velkommen til Engholm Dorset

På Engholm har vi en renracet Dorsetbesætning med ca. 70 moderdyr

På denne hjemmeside fortæller vi om besætningen og produktionen

 
Tilmeld til nyhedsbrev
Vi sender et lille nyhedsbrev ud, når der er lam klar til slagt, eller vi har pølser og andre lammeprodukter til salg - eller hvis der bare en gode nyheder at fortælle

 

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.